काठमाडौं महानगरपालिका

सेनाको वैकल्पिक सूचीकालाई महानगरमा अवसर

काठमाडौं महानगरपालिकाले नेपाली सेनाको वैकल्पिक सूचीमा परेका उम्मेदवारलाई नगर प्रहरी जवानमा नियुक्त गर्ने भएको छ ।  महानगरले सैन्य पदको विज्ञापन नम्बर ०८०/८१/०२ मा वैकल्पिक सूचीमा समावेश भएका उम्मेदवारलाई करारमा नगर प्रहरी जवानमा नियुक्त गर्न लागेको जानकारी दिएको हो ।  महानगरले एक सय ३७ जना नगर प्रहरी जवान आवश्यक रहेको बताएको छ । वैकल्पिक सूचीमा समावेश भएका उम्मेदवारहरुमध्ये इच्छुकले आगामी सात दिनभित्र महानगरको प्रशासन विभागमा दरखास्त दिन सक्नेछन् । …

Page 1 of 2